De Activiteiten Commissie Stadskwartier ( AC )
 
Het doel van de Activiteiten Commissie (AC) is het ondersteunen van het team leerkrachten bij de organisatie van (buiten-)schoolse activiteiten. Dit doel proberen we te bereiken door een voortdurend en goed overleg tussen de AC en het team. Binnen dit overleg denken de ouders mee over een praktische taakverdeling bij de uitvoering van schoolactiviteiten als  Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreis, disco.
 
De AC bestaat uit 12 ouders en 2 teamleden. De AC vergadert ongeveer 5 keer per schooljaar ter voorbereiding van de diverse activiteiten en om ze nadien te evalueren.
Voor elk schooljaar vraagt de AC voor de bekostiging van deze activiteiten een vrijwillige ouderbijdrage, deze bedraagt dit jaar € 20,-.

Het rekeningnummer van de ouderraad is:   IBAN: NL30 RABO 0162361122

AC Leden schooljaar 2018-2019: 

Antoinette Brink – voorzitter
Rosalie Strijker – secretariaat
Yuliia Belytska– penningmeester
 
Manon Bruins
Harriet van de Belt
Gea Scholtmeijer
Joyce Schwering
Ellen Veentjer

Vanuit het team:
Ingrid den Hollander (leerkracht groep 1/2)
Ciska Schuiling (leerkracht groep 5)